Biz kimik

Xəbərlər

Ən çox soruşulanlar

Hüquqi şəxslərin ABADA-nın üzvlüyünə daxil olunmasının və BYD (TIR) sisteminə buraxılışın əsas şərtləri
1. Sürücülərin beynəlxalq avtomobil yük daşımaları üzrə peşəkarlıq səriştələrinin sertifikatlaşdırlması üçün təlim 2.Sürücülərin təhlükəli yüklərin beynəlxalq avtomobil daşınmasına buraxılışı (ADR) üçün tədris

Statistika

0

ABADA-ya üzv daşıyıcıların sayı

0

Ölkə üzrə yük avto nəqliyyat vasitələrinin sayı

0

“Avro-5” ekoloji standartlı

0

“Avro-6” ekoloji standartlı