ABADA-nın strukturu

Həsənov Həbib Namiq oğlu - ABADA-nın prezidenti

Qurbanov Kənan Fəxrəddin oğlu - Baş katibin vəzifələrini icra edən