"İcazə" blanklarının Avqust ayı üçün bölgüsü 56

26 İyul 2022 - 19:08

Avstriya ikitərəfli/transit, Litva ikitərəfli/tranzit və Litva 3-cü ölkə/ölkədən “İcazə”lərinin bölgüsü aparılmamışdır. Bu “İcazə” blankları təqdim edilən təsdiqedici sənədlər əsasında veriləcəkdir.


Bölgülər ilə müəyyən edilmiş “İcazə” blanklarının bölgüsü aparılmış ayın sonuncu iş gününədək götürülməyən hissəsi növbəti aya keçməyərək sıfırlanır.