"İcazə" blanklarının Aprel ayı üçün əlavə bölgü 89

5 Aprel 2023 - 11:05

Hörmətli daşıyıcılar 2023-cü ilin aprel ayı üçün əlavə "İcazə" blanklarının bölgüsü aparılmışdır. Bölgü ilə bağlı təşkilati-texniki işlərin görülməsinə görə ABADA ilə xidmət müqaviləsi bağlamayan daşıyıcıların müraciətləri Bölgü Komissiyası tərəfindən nəzərə alınmış, lakin xidmət müqaviləsi bağlanılmadığına görə həmin daşıyıcıların müraciətləri baxılmadan saxlanılmışdır.

 

Avstriya ikitərəfli/transit, Litva ikitərəfli/tranzit, Litva 3-cü ölkə/ölkədən, Qazaxstan 3-cü ölkə/ölkədən “İcazə”lərinin bölgüsü aparılmamışdır.

Bu “İcazə” blankları təqdim edilən təsdiqedici sənədlər əsasında veriləcəkdir.


2023-cü ilin aprel ayı üzrə bölünmüş “İcazə” blankları aprel ayının sonuna qədər götürülmədikdə, həmin “İcazə” blankları növbəti ayın bölgüsünə daxil ediləcəkdir.