"İcazə" blanklarının Mart ayı üçün əlavə bölgü 87

16 Mart 2023 - 10:41

Hörmətli daşıyıcılar 2023-cü ilin mart ayı üçün əlavə "İcazə" blanklarının bölgüsü aparılmışdır. Bölgü ilə bağlı təşkilati-texniki işlərin görülməsinə görə ABADA ilə xidmət müqaviləsi bağlamayan daşıyıcıların müraciətləri Bölgü Komissiyası tərəfindən nəzərə alınmış, lakin xidmət müqaviləsi bağlanılmadığına görə həmin daşıyıcıların müraciətləri baxılmadan saxlanılmışdır.

 

Avstriya ikitərəfli/transit, Litva ikitərəfli/tranzit, Litva 3-cü ölkə/ölkədən “İcazə”lərinin bölgüsü aparılmamışdır.

Bu “İcazə” blankları təqdim edilən təsdiqedici sənədlər əsasında veriləcəkdir.


2023-cü ilin mart ayı üzrə bölünmüş “İcazə” blankları mart ayının sonuna qədər götürülmədikdə, həmin “İcazə” blankları növbəti ayın bölgüsünə daxil ediləcəkdir.