"İcazə" blanklarının may ayı üçün bölgüsü.

11 May 2022 - 14:17

2022-ci ilin may ayı üçün əlavə “İcazə” blanklarının bölgüsü aparılmışdır.

Litva ikitərəfli/tranzit, Litva 3-cü ölkə/ölkədən, Avstriya ikitərəfli/tranzit və Qazaxıstan 3-cü ölkə/ölkədən “İcazə”lərinin bölgüsü aparılmamışdır. Bu “İcazə” blankları təqdim edilən təsdiqedici sənədlər əsasında veriləcəkdir.

Bölgülər ilə müəyyən edilmiş “İcazə” blanklarının bölgüsü aparılmış ayın sonuncu iş gününədək götürülməyən hissəsi növbəti aya keçməyərək sıfırlanır.