Справка

Hüquqi Normativ aktlar.

Yol nəqliyyatı ilə bağlı hüquqi normativ  aktların siyahısı

“Nəqliyyat haqqında”Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

Azərbaycan Respublikasının “ Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Qanunu.

“Yol  haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu.

 Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi.

 Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.

 Azərbaycan Respublikasının Əmək  Məcəlləsi.

 Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi haqqında əsasnamə.

 Beynəlxalq avtomobil  daşınmaları  üzrə iki tərəfli hökümətlərarası

 Sazişlərin  Siyahısı:

 

Ölkə

Imzalamanma tarixi

Qüvvəyə minmə tarixi

 1.  

Türkiyə

02.11.1992

16.09.1996

 1.  

Gürcüstan

03.02.1993

16.09.1996

 1.  

Belarus

20.04.1994

14.11.1994

 1.  

Bolqarstan

29.06.1995

24.03.1996

 1.  

Rumıniya

27.03.1996

16.06.1996

 1.  

Özbəkistan

27.05.1996

16.06.1996

 1.  

Qazaxstan

16.09.1996

16.06.1996

 1.  

Moldova

27.11.1997

08.12.1998

 1.  

Ukrayna

01.09.1999

 

 1.  

Rusiya

09.01.2001

02.02.2001

 1.  

Latviya

10.07.2001

01.02.2002

 1.  

Iran

20.05.2002

 

 1.  

Yunanıstan

2004

26.10.2004

 1.  

Niderland

01.09.2004

 

 1.  

Tacikstan

15.03.2007

05.06.2007

 1.  

Isveçrə

 

 

 1.  

Iordaniya Krallığı

29.07.2007

 

 1.  

Qırğızstan

 

 

 1.  

BƏƏ

05.2007

 

 1.  

Avstriya

19.11.2002

27.09.2003

 

Azərbaycan Respublikasının goşulduğu beynəlxalq avtomobil daşımalarına  aid

beynəlxalq saziş və konvensiyalar:

1.”BYD kitabçasının tətbiqi ilə beynəlxalq yol daşımaları haqqında Gömrük

Konvensiyası”

2.”Beynəlxalq  avtomobil daşımalarını həyata keçirən nəqliyyat vasitələrinin

ekipajlarının  işinə aid” Avropa Sazişi (AETR)

3.”Beynəlxalq avtomaqistrallar haqqında”Avropa Sazişi

4.”Yol hərəkəti haqqında Konvensiya

5.”Beynəlxalq Yük Daşınması Müqaviləsi haqqında”Konvensiya (CMR)

6.Yol nəqliyyat vasitələrinin ticarət və kommersiya məqsədilə müvəqqəti

Idxalının Gömrük Konvensiyası

7.”Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırıması

haqqında” Beynəlxalq Konvensiya

8.”Tez korlanan qida  məhsullarının beynəlxalq daşınması və bu daşımalar

üçün təyin olunmuş xüsusi nəqliyyat vasitələri haqqında” Saziş

9.”Konteynerlərə  aid” Gömrük Konvensiyası

10. “Təhlükəli yüklərin  beynəlxalq daşımaları haqqında “Avropa  Sazişi  (ADR)

11.Təkərli  nəqliyyat  vasitələri,təkərli nəqliyyat  vasitələrində quraşdırılan

və ya istifadə olunan avadanlıq və hissələr üçün vahid texniki qaydaların və

bu qaydalar əsasında verilən razılıqların qarşılıqlı şəkildə tanınma şərtlərinin

qəbul edilməsi haqqında Müqavilə

12.Təkərli nəqliyyat vasitələri,təkərli nəqliyyat vasitələrində quraşdırılan və ya

Istifadə olunan avadanlıq və hissələrə dair qlobal texniki qaydaların müəyyən-

ləşdirilməsi haqqında Müqavilə

13.Yol nişanları və siqnallar barədə Konvensiya