Баку, Азербайджан
Улица Самеда Вургуна
map

АвторизацияЗаконодательство

Azərbaycan Respublikası ərazisində
beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən «İcazə Sistemi» haqqında əsasnamə (1997-ci il, 10 yanvar)

 

�м�

Avtomobil nəqliyyatı ilə yüklərin daşınması qaydaları

�м�

Таможенный кодекс Азербайджанской Республики

�м�

Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

�м�

Nəqliyyat haqqında qanunvericilik

�м�

Постановление  Каб. Министров Азербайджанской Республики № 104 - Передвижение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам

�м�

Устав ABADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

�м�

 

Carnet No. Volets Type Issue Date Expiry Date